Πίσω στις άλλες καλλιέργειες 

Οδηγείες χρήσεως στο σιτάρι


Orgazot 1-2 kg/στρέμ. στη σειρά στη σπορά,

Εutrofit Σποροκάλυψη με 0,5 λίτρα λίπασμα (+0,5 λίτρα νερό) στα 100 κλγ./σπόρο

Eutrofit 500 800 γρ./στρέμ. 1 φορά στο τέλος του αδερφώματος (μαζί με το ζιζανιοκτόνο σε συμβατική καλλιέργεια)


Εμπειρία:

- αύξηση στην παραγωγή (περίπου 20-40%)

- αύξηση στην ποιότητα (πρωτεΐνες, χρώμα, ειδικός βάρος).


Διαφύλλικές εφαρμογές με Eutrofit νωρίς στο αδέρφωμα δημιουργούν περισσότερους βλαστούς και περισσότερους σπόρους με μειωμένο ειδικό βάρος, αλλά περισσότερη παραγωγή.


Πίσω στις άλλες καλλιέργειες


Εισάγεται από τη ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Χάραλντ Χ. Λετίτσι ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Χάραλντ Χ. Λετίτσι Mυστακίδου 14, 54250 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310313262 6979221718 - www.biosporos.gr