Οικολογική λίπανση της ελιάς :EUTROFIT  και  ORGAZOT,

δύο νέα μέσα πολύ αποδοτικά.  

back to Eutrofit:

Harald C. Letizi, Stradi Gemignano

Η έννοια της θρέψης των δένδρων.

Η θρέψη των δένδρων μπορεί να περάσει είτε από την ρίζα είτε από τα φύλλα. Η διαφυλλική θρέψη είναι ορατή στη φύση μετά από μια βροχή σε ένα δάσος: τα φύλλα των θάμνων γεμίζουν με χουμικές ουσίες που πετάγονται από το έδαφος χάρη στη δράση της βροχής. Επιπλέον παρατηρείται ότι τα τελευταία χρόνια τα διαφυλλικά λιπάσματα είχαν μεγάλη επιτυχία στην αγροτική πρακτική. Συγκεκριμένα μια έρευνα απέδειξε ότι χαμηλές δόσεις οργανικής ουσίας ψεκαζόμενες στα φύλλα της ελιάς σε διαφορετικές εφαρμογές, βελτιστοποιεί το δέσιμο και την απόδοση σε  καρπό και λάδι (Neri et al, 2001, “trattamenti fogliari con sostanze organiche diverse, πρακτικά συνεδρίου Macfrut, Cesena, Italy ).

H ριζική θρέψη περνάει διαμέσου ενός τροφικού δικτύου οργανισμών του εδάφους (βακτήρια, μύκητες, φύκη, κτλ.), που συχνά συμβιώνουν με την ρίζα, πολύ ευαίσθητοι σε έντονες εργασίες του εδάφους, χημικές λιπάνσεις, φυτοφάρμακα. Αυτοί οι οργανισμοί τρέφονται με τις ουσίες που εκκρίνει η ρίζα προς τα έξω και οι ουσίες αυτές  αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% της συνολικής παραγωγής της φωτοσύνθεση. Η δύναμή τους είναι τέτοια, για παράδειγμα, που μπορεί να ρυθμίζει το pH του εδάφους γύρω από την ρίζα και να κάνει διαθέσιμα στοιχεία, όπως τον φώσφορο και τον σίδηρο σε αλκαλικά εδάφη (Harley and Smith,1983 Mycorrhizal Symbiosis, Accademic Press, London).

Οι ουσίες που απορροφούνται και μετατρέπονται σε οργανικές από τα άγρια φυτά, απελευθερώνονται, όταν τα φυτά αυτά αποσυντίθενται καταλήγοντας στον σχηματισμό χούμου ή τροφής για τα καλλιεργημένα φυτά. Η παρουσία των άγριων φυτών αυξάνει την ζωή στο έδαφος και κατ’ επέκταση την διάθεση θρεπτικών στοιχείων, μειώνοντας ή μηδενίζοντας την απουσία ιχνοστοιχείων στα δένδρα (Zucconi, 1996, Declino del suolo e stanchezza del terreno, Ed Spazioverde Padova).

 

 

Χαρακτηριστικά και φιλοσοφία του λιπάσματος Eutrofit  στην ελιά.

Το Eutrofit είναι ένα οργανικό διαφυλλικό λίπασμα πλούσιο σε αμινοξέα και σίδηρο με 4% αζώτο και 500 ppm σίδηρο. Η διαφυλλική χρήση διεγείρει την φωτοσύνθεση του φυτού, την κυκλοφορία ων χυμών και την ανανέωση των ριζών. Αυτό ενισχύει την ριζική απορρόφηση επίσης λόγω της μεγάλης συνεργασίας με τους μικροοργανισμούς του εδάφους και διεγείρει την ανανέωση ολόκληρου του δένδρου, κερδίζοντας άριστη επανάκτηση από στρες που οφείλονται σε πάγο, ασθένειες, έντονα κλαδέματα. Ταυτόχρονα αν εφαρμοστεί σε περίοδο άνθησης (2,1 kg/στρέμ. σε 3 ίδιες επεξεργασίες από τις οποίες η πρώτη πριν την άνθηση, η δεύτερη στην άνθηση και η τρίτη 15 μέρες αργότερα), διεγείρει: το δέσιμο, την αντίσταση στην καρπόπτωση, την αντίσταση στην καρπόπτωση, μεγαλύτερη ομοιογένεια των καρπών, καλύτερη ποιότητα των καρπών, καλύτερη ωρίμανση των καρπών, μεγαλύτερη απόδοση σε λάδι, καλύτερη ποιότητα λαδιού.

Το αποτέλεσμα είναι μια υψηλή ισορροπία μεταξύ βλάστησης και καρπών του δένδρου της ελιάς, ενίσχυση των αποροφητικών ικανοτήτων του δένδρου χωρίς την προσθήκη λιπασμάτων στο έδαφος, αλλά με την εκμετάλλευση της συμβίωσης με τους μικροοργανισμούς. Αυτοί οι μικροοργανισμοί βοηθιούνται από την ενέργεια που φθάνει από τις εκκρινόμενες ουσίες της ρίζας της ελιάς και ανταλλάσσουν φέρνοντας στην ρίζα διαθέσιμες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων που είναι αποθηκευμένα στο έδαφος. Η ανανεωμένη δύναμη των ριζών της ελιάς τις καταστά πολύ ανταγωνιστικές και σε σύγκριση με τις ρίζες των άγριων φυτών, οι οποίες δεν υπάρχει ανάγκη να καταστραφούν.

 

Αποτελέσματα από το βιολογικό αγρόκτημα Avola Giorgio (Furgentini, prov. Ragusa, Σικελία).

Το αγρόκτημα έφερε εις πέρας ένα πείραμα με τρεις εφαρμογές σε περίοδο άνθησης (πριν, κατά την διάρκεια, μετά) με το Eutrofit ξεκινώντας από την χρονιά 2000.

Το αγρόκτημα είναι εξειδικευμένο στην παραγωγή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με γεύση “φρουτώδη” το οποίο παίρνει με μίξη διάφορων τοπικών ποικιλιών ελιάς (Verdese, Carolea, Moresca), που γενικά έχουν διαφορετικές στιγμές ωρίμανσης. Η χορήγηση του Eutrofit, εκτός από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, μπόρεσε να συγκεντρώσει την ωρίμανση των καρπών των διαφορετικών ποικιλιών ρυθμίζοντας απλώς τις δόσεις του λιπάσματος: μεγαλύτερες δόσεις του Eutrofit σε ποικιλίες όψιμες και μικρότερες σε πρώιμες ποικιλίες.

Το αγρόκτημα, χάρη και σε αυτές τις εφαρμογές που παρήγαγαν ένα μείγμα καρπών διαφόρων ποικιλιών  καλά ώριμων, παρέλαβε πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις για την ποιότητα και την γεύση του λαδιού του.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων από τις εφαρμογές υπήρξαν:

- μεγαλύτερες αποδόσεις σε λάδι:  23% χώρις και 26% με Eutrofit,

- μεγαλύτερο ποσοστό καρπών κατάλληλων για την εξαγωγή λαδιού σύμφωνα με τα πρότυπα του αγροκτήματος : 50% χώρις  και 85% με Eutrofit,

- μεγαλύτερη ομογένεια ωρίμανσης,

- μεγαλύτερη συνολική παραγωγή.

Το λάδι κατέληξε να είναι διαφορετικό σε επίπεδο λιπαρών οξέων (λιγότερα πολυακόρεστα), με λιγότερα υπεροξείδια, με περισσότερες πολυφαινόλες συνολικά (βλέπε πίνακα κάτω).

 

 

Ανάλυση λαδιού από το βιολογικό αγρόκτημα Avola Giorgio

 

No Eutrofit

With Eutrofit

Effect Eutrofit %

Palmitic acid

16,3

16,1

- 1,2 %

Stearic acid

3,2

2,9

- 9,4 %

Linoleic acid

11,7

8,9

- 23,9 %

Linolenic acid

2,5

1,9

- 24,0 %

Oleic acid

67,2

69,9

+ 4,0 %

K 232

Normal

normal

 

K 270

Normal

normal

 

N° peroxides

8,9

5,6

- 37,1 %

ΔΚ

Normal

normal

 

Total Polyphenols

158

188

+ 18,9 %

 

Ελιές επιτραπέζιες

Η χρήση του Eutrofit προβλέπεται τώρα σε ελληνικά αγροκτήματα που παράγουν ελιές επιτραπέζιες , για να βελτιώσει το μέγεθος και την ποιότητα των καρπών με θερινές εφαρμογές σε χαμηλές δόσεις (0,2% σε νερό κάθε 15-20 ημέρες, και συνδυασμένα με φυτοφάρμακα).

 

Λίπανση ριζική και ρόλος του Orgazot

Το Orgazot είναι η κοκκώδης εκδοχή του Eutrofit και περιέχει 14% άζωτο βραδείας απελευθέρωσης και αλλά χημικά στοιχεία σε χαμηλές δόσεις. Η λειτουργία του, κυρίως διέγερση του αζώτου, είναι μικρή και κανονική κατά την διάρκεια του χρόνου και διεγείρει την μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους, χωρίς να καταστρέφει τους οργανισμούς που συμβιώνουν, οι οποίοι διαφορετικά θα καταστρέφονταν από πολύ ευδιάλυτα λιπάσματα. Στην ελιά χρησιμοποιήθηκαν δόσεις σχεδόν των 500g/δένδρο σε συνεργασία με τις διαφυλλικές εφαρμογές του Eutrofit. Το αποτέλεσμα της παραγωγής ήταν τεράστιο, με αποδόσεις πάνω από 20% μεγαλύτερες του κανονικού και προφανώς άριστη ποιότητα των καρπών και του λαδιού.

 

Eutrofit και Orgazot τεχνικοί φάκελοι

Παρασκευάζονται στην Ιταλία και είναι αποδεκτά στην βιολογική γεωργία (καν. ΕΕ 2092/91). Παράγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και είναι καταχωρημένο στον κατάλογο των Ιταλικών βιολογικών λιπασμάτων Ι.S.N.P. Roma (www.isnp.it).

Το Eutrofit και Οrgazot προέρχονται από την επεξεργασία του αίματος χοιρινών και πουλερικών. Ο έλεγχος της υγιεινής των ζώων στο σφαγείο και ο τρόπος κατεργασίας του αίματος (θερμική αποστείρωση) μέχρι το τελικό προϊόν, εγγυώνται για την φυσικότητα και την καθαρότητα του λιπάσματος. Η πρώτη ύλη θερμαίνεται στους 400 οC για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και στο επόμενο στάδιο η θερμοκρασία κατεβαίνει και σταθεροποιείται στους 130 οC για 20 δευτερόλεπτα (σε πίεση 3 atm).

Eutrofit:

ΣΥΝΘΕΣΗ: Άζωτο (Ν) ολικό 4,00 % - Άζωτο (Ν) οργανικό 3,70% -

Οργανικός Άνθρακας (C) 14,00% - Ξηρή ουσία 25,00%

Oργανικό σίδηρο (Fe) : 300 ppm. – υγρή μορφή

Περιέχει τα ακόλουθα αμινοξέα: Αργινίνη Ι., Λευκίνη, Θρεονίνη, Κυστίνη, Τρυπτοφάνη, Λυσίνη, Τυροσίνη, Γλυκίνη, Μεθειονίνη, Βαλίνη, Γλουταμικό Οξύ, Προλίνη, Αλανίνη, Ιστιδίνη, Σερίνη, Ασπαρτικό Οξύ.

 

Orgazot:

ΣΥΝΘΕΣΗ: Άζωτο (Ν) ολικό 14,00 % - ξηρή μορφή: κοκκώδες

           

back to Eutrofit: