ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Γεωπόνος Δρ. Χάραλντ Χ. Λετίτσι www.biosporos.gr

Πίσω στις άλλες καλλιέργειες

Οδηγείες χρήσεως στην μηδική

Eutrofit - 500 γρ./στρέμ. διαφυλλικό στα 15 εκατοστά μετά το πρώτο και το τρίτο κόψιμοΕμπειρία σε αποτελέσματα:* Έρευνα INRA FRANCE σε μηδική με 1 kg./στρέμμα διαφυλλικό EutrofitΠίσω στις άλλες καλλιέργειες

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Χάραλντ Χ. Λετίτσι Mυστακίδου 14, 54250 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310313262 6979221718 - www.biosporos.gr

  e-mail: info@biosporos.gr