Οδηγείες χρήσεως στα ψυχανθή

 

Orgazot S    1 kg/στρέμ. Στην σειρά στην σπορά,

 

Εutrofit S     Σποροκάλυψη με 1 λίτρο λίπασμα (+1 λίτρο νερό) στα 100 κλγ./σπόρο

Eutrofit S     500-700 gr/str. Στα 15 εκατοστά ύψος

Eutrofit S     500-700 gr/str. 10 μέρες πριν την άνθηση

  

Εμπειρία:

Περίπου 30% αύξηση στην παραγωγή, καλή ποιότητα σε πρωτεΐνες