Οδηγίες χρήσεως (κατάλληλες και για βιολογικές καλλιέργειες)


Eutrofit και Orgazot... και τα φυτά δυναμώνουν!

Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση
Οδηγίες χρήσεως σε καλλιέργειες οπωροφόρων και αμπελιού


Οδηγίες χρήσεως στο Αμπέλι (επιτραπέζιο σταφύλι)


Orgazot 40 80 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση

Εutrofit micro ή μικροΚ 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες, και μετά στο δέσιμο. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα

Eutrofit5Κ 3 kg./τόνο νερού και με φάρμακα κάθε 15-20 μέρες μέχρι 15 ημέρες πριν την συγκομιδή


Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

Αύξηση στην ποιότητα (ομοιομορφία των ρωγών, μέγεθος, σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση στα ψυγεία ).

Πρωιμότητα

Καλύτερη αντοχή στις ασθένειες

Μεγαλύτερα τσαμπιά με μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των ρωγών.

Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.


Οδηγίες χρήσεως στο Αμπέλι (για κρασί)


Orgazot 20 40 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση


Εutrofit micro ή μικροΚ 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες, μία φορά στην άνθηση και μετά στο δέσιμο. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Eutrofit5Κ 3 kg./τόνο νερού και με φάρμακα κάθε 15-20 μέρες μέχρι την αλλαγή του χρώματος.


Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

Αύξηση στη ποιότητα (ομοιομορφία των ρωγών, χρώμα, σάκχαρα, άρωμα, υψηλότερη σταθερή οξύτητα).

Πρωιμότητα

Καλύτερη αντοχή στις ασθένειες

Μεγαλύτερα τσαμπιά με μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των ρωγών.

Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.Οδηγίες χρήσεως στην Ελιά


Orgazot 0,5 - 1 kg/δένδρο ως βασική λίπανση


Εutrofit micro 3 kg./τόνο νερό και με χαλκό στο τέλος του χειμώνα (για την επούλωση των πληγών του κλαδέματος και για καλύτερη διαφοροποίηση των ματιών)


Εutrofit micro ή microK 3 kg./τόνο νερού και με χαλκό ή φάρμακα κατά την περίοδο της άνθησης, για καλύτερο δέσιμο: 3 εφαρμογές μια κάθε 15-20 μέρες (πριν, κατά την πλήρη άνθηση και στο καρπίδιο).


Eutrofit5Κ 3 kg./τόνο νερού και με χαλκό ή φάρμακα από τέλος Ιουλίου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου κάθε 15-20 μέρες (για μεγαλύτερο μέγεθος, ομοιόμορφη και καλύτερη ωρίμανση και μικρότερη ανάγκη σε νερό).


Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 20-40% με τις ανοιξιάτικες εφαρμογές)

Αύξηση στην ποιότητα (περισσότερο ολεικό οξύ και πολυφαινόλες με τις καλοκαιρινές εφαρμογές και μείωση των υπεροξειδίων).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στην παραγωγή.

Καλύτερη ωρίμανση και πρωιμότητα της παραγωγής.
Οδηγίες χρήσεως στο Ακτινίδιο


Orgazot 40 50 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση


Εutrofit micro 3 kg./τόνο νερό μια φορά 15-20 μέρες πριν την άνθηση, μία φορά στην άνθηση και μία φορά μετά από 15 ημέρες. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Eutrofit5Κ kg./τόνο νερού και με φάρμακα από το καρπίδιο κάθε 15-20 μέρες (για μεγαλύτερο μέγεθος, ομοιόμορφη ωρίμανση και συντήρηση στα ψυγεία) τουλάχιστον 2 φορές πλησιάζοντας στην συγκομιδή .

Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

Αύξηση στη ποιότητα (μέγεθος, σκληρότητα , σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση στα ψυγεία).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στη παραγωγή.

Πρωιμότητα

Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.


Στα ψυγεία Ιταλίας τον Μάιο 2005:

βαθμοί Brix: 15 με Eutrofit (το Νοέμβριο ήταν 7) και 12 χωρίς Eut., (το Νοέμβριο ήταν 6,5)

σκληρότητα: 5-6 (με Εutrofit, το Νοέμβριο ήταν 13)


Οδηγίες χρήσεως στο Μήλο


Orgazot 30 40 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση

Εutrofit micro 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες και μία φορά στην άνθηση. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Εutrofit microK 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές μετά το καρπίδιο κάθε 15-20 μέρες. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Eutrofit5Κ kg./τόνο νερού και με φάρμακα κάθε 15-20 μέρες (για μεγαλύτερο μέγεθος, χρώμα, ομοιόμορφη ωρίμανση και συντήρηση στα ψυγεία) τουλάχιστον 2 φορές πλησιάζοντας στην συγκομιδή .

Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

Αύξηση στη ποιότητα (μέγεθος, χρώμα, σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στη παραγωγή.

Πρωιμότητα

Λύση στην περίπτωση μικροκαρπίας

Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.Μήλα Φιρίκη με Eutrofit5Κ κέντρο και δεξιά (20 μέρες πριν την κανονική συγκομιδή). Αριστερά χωρίς Eutrofit5Κ, μήλα από σουπερμάρκετ.Οδηγίες χρήσεως στο Κεράσι


Orgazot 30 40 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση


Εutrofit micro 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες και μία φορά στην άνθηση. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Εutrofit microK 3-5 kg./τόνο νερό 1-2 φορές από το καρπίδιο κάθε 15-20 μέρες. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 20%)

Καλό δέσιμο

Αύξηση στην ποιότητα (μέγεθος, χρώμα, σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στη παραγωγή.

Πρωιμότητα

Καλύτερη αντοχή στο σκίσιμο

Εμφανέστερη λαμπρότητα

Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro 5 κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός

Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.Αριστερά με Εutrofit και δεξιά χωρίς, ποικ. Τζώρτζια στο 2005.

Οδηγίες χρήσεως στο Αχλάδι


Orgazot 30 40 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανση


Εutrofit micro 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες και μία φορά στην άνθηση. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Εutrofit microK 3-5 kg./τόνο νερό 1-2 φορές από το καρπίδιο κάθε 15-20 μέρες. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα


Eutrofit5Κ kg./τόνο νερού και με φάρμακα κάθε 15-20 μέρες (για μεγαλύτερο μέγεθος, χρώμα, ομοιόμορφη ωρίμανση και συντήρηση στα ψυγεία) τουλάχιστον 2 φορές πλησιάζοντας στην συγκομιδή .

Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 20%)

Καλό δέσιμο

Αύξηση στην ποιότητα (μέγεθος, σχήμα , χρώμα, σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στη παραγωγή.

Πρωιμότητα


Σε περίπτωση χαλάζι:

Εutrofit micro κg./τόνο νερό πριν να περάσουν 24 ώρες από το γεγονός Εφαρμόζεται και μαζί με το χαλκό.

Οδηγίες χρήσεως στα Εσπεριδοειδή


Orgazot 0,5 0,7 kg/δένδρο ή 20 κλγ./στρέμμα ως βασική λίπανσηΕutrofit micro (+/- πρόπολη) 3 kg./τόνο νερό 1-2 φορές πριν την άνθηση κάθε 15-20 μέρες και μία φορά στην άνθηση. Εφαρμόζεται και μαζί με τα φάρμακα και τον χαλκό


Eutrofit 5Κ 3 kg./τόνο νερού και με χαλκό ή φάρμακα από το καρπίδιο κάθε 15-20 μέρες (για μεγαλύτερο μέγεθος, ομοιόμορφη ωρίμανση και μικρότερη ανάγκη σε νερό) τουλάχιστον 2 φορές.

Εμπειρία:

αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

αύξηση στη ποιότητα (μέγεθος, χρώμα, σάκχαρα, άρωμα, συντήρηση).

Καλύτερη ισορροπία των δένδρων και σταθερότητα στη παραγωγή.
Φεβρουάριο 2004 (επάνω) και το Νοέμβριο 2004 δεξιά με χρήση Orgazot 500 γ./δένδρο και Εutrofit

4 φορές με 5 κλγ./τόνο νερού


Οδηγίες χρήσεως στη βιολογική καλλιέργεια φράουλας


Orgazot S 15 kg/στρέμ. στη σειρά πριν τη μεταφύτευση

ή Orgazot NPK 45 kg/στρέμ. στη σειρά πριν τη μεταφύτευση ,


Eutrofit micro σε υδρολίπανση 2 kg/στρέμ. Κάθε 7-10 ημέρες στην αρχή της σεζόν και

Eutrofit 5K σε υδρολίπανση 2 kg/στρέμ. Κάθε 7-10 ημέρες μέσα στη σεζόν


Εμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10 - 20%)

Αύξηση στη ποιότητα (μέγεθος, χρώμα, άρωμα, συντήρηση).

Πρωιμότητα

Οδηγίες χρήσεως σε καλλιέργειες λαχανικών


Οδηγίες χρήσεως στην Μελιτζάνα θερμοκηπίου

(για παραγωγή 12 τόννους/στρεμμα)


βασική λίπανση:

Orgazot 80 kg/στρέμ. στην σειρά (η δράση του είναι άμεση και σταθερή, με διάρκεια 5-6 μήνες)

Μεταφύτευση: Eutrofit micro 0,5 % σε νερό για μπάνιο των φυτών πριν την φύτευση ή με πότισμα από πάνω αμέσως μετά το φύτεμα.


Διαφυλλικά: Eutrofit micro 0,5% (500 γρ./τον νερού) κάθε 10 μέρες μαζί και με το χαλκό.


Ριζοπότισμα:

Eutrofit SΚ 1-2 κλγ./στρέμμα κάθε 10 μέρες σε ριζοπότισμα.

Eutrofit 5K 0,5 κλγρ/στρέμμα κάθε 15 μέρες σε ριζοπότισμα.


Εμπειρία:

Καλύτερη εκκίνηση μετά την μεταφύτευση

Παραγωγή μέχρι 12 τόννους/στρέμμα σε βιοκαλλιέργεια

Υψηλή ομοιομορφία και ποιότητα καρπών

Υψηλή ωρίμανση

Υψηλή αντοχή των καρπών στις ασθένειες, στις μεταφορές και στην συντήρησηΟδηγίες χρήσεως στην Τομάτα θερμοκηπίου

(για παραγωγή 12 τόννους/στρεμμα)


βασική λίπανση:

Orgazot 80 kg/στρέμ. στην σειρά (η δράση του είναι άμεση και σταθερή, με διάρκεια 5-6 μήνες)

ή Orgazot 40 kg/στρέμ. στην σειρά + Energy 633 200-300 kg/στρέμ.


Μεταφύτευση: Eutrofit micro 0,5 % σε νερό για μπάνιο των φυτών πριν την φύτευση ή με πότισμα από πάνω αμέσως μετά το φύτεμα.


Διαφυλλικά: Eutrofit micro 0,5% (500 γρ./τον νερού) κάθε 10 μέρες μαζί και με το χαλκό.


Ριζοπότισμα:

Eutrofit SΚ 1-2 κλγ./στρέμμα κάθε 10 μέρες σε ριζοπότισμα.

Eutrofit 5K 0,5 κλγ/στρέμμα κάθε 15 μέρες σε ριζοπότισμα.


Εμπειρία:

Καλύτερη εκκίνηση μετά την μεταφύτευση

Παραγωγή τουλάχιστον 12 τόννους/στρέμμα σε βιοκαλλιέργεια

Υψηλή ομοιομορφία και ποιότητα καρπών

Υψηλή ωρίμανσηΟδηγίες χρήσεως στην βιομηχανική Τομάτα

Μεταφύτευση: Eutrofit micro 0,5 % σε νερό για μπάνιο των φυτών πριν την φύτευση ή με πότισμα από πάνω αμέσως μετά το φύτεμα.


Eutrofit S (ή Eutrofit micro) 500 γρ./στρ. στο ράντισμα και μαζί με τα φάρμακα κάθε 15-20 ημέρες


Eutrofit 5K 0,5 % σε νερό και μαζί με τα φάρμακα στα τελευταία στάδια των καρπών για καλύτερη ωρίμανση


Σε βιολογική καλλιέργεια επιπλέον:

Orgazot 40 kg/στρέμ. στη σειρά


Eutrofit micro ή Eutrofit S 1-2 κιλ./στρέμμα κάθε εβδομάδα σε ριζοπότισμα.


Εμπειρία:

Περίπου 20-40% αύξηση στην παραγωγή (σε συμβατική καλλιέργεια) .

Καλύτερη ωρίμανση και χρώμα.

Καλύτερη συντήρηση.

Μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένειες.
Οδηγίες χρήσεως στην πατάτα


Βασική : Orgazot S - 50 κλ/στρ. συν τα λιπάσματα με τα άλλα στοιχεία (με φώσφορο και κάλιο)

Σπορά : 3 kg/στρ Orgazot S

Ψεκασμός : Eutrofit μέχρι 6 φορές με 0.5 kg/στρ. (σύνολο 3 kg/στρ.) και μαζί με τα φάρμακα (οι πρώτες εφαρμογές προτείνονται με Eutrofit micro και Eutrofit 5K που περιέχει και 500 ppm Μαγνησίου)


Εμπειρία:

1 αύξηση της συγκομιδής (+ 30% μέχρι 70% ανάλογα με τις εφαρμογές)

2 - μείωση της χρήσης του αζώτου (μέχρι 74 %)

3 - αύξηση της δραστηριότητας όλων των στοιχείων (Ρ, Κ, κ.λ.π....) λόγω της υψηλότερης απόδοσης των ίδιων των λιπασμάτων.

4 - υψηλότερη ποιότητα και καλύτερη συντήρηση της πατάτας λόγω του χαμηλότερου περιεχομένου σε άζωτο των βολβών.
5 - χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νιτρικά (μέχρι 90% λιγότερο)

6 υψηλές αποδόσεις ανά μονάδα αζώτου σε σύγκριση με τα χημικά λιπάσματα (από 263(με τα χημικά) έως 576 ( με Orgazoτ)), συνολική αύξηση = +118%)

7 μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον λόγω χαμηλής εισροής σε συνολικό άζωτο, το οποίο εξαιτίας της φυσικότερης μορφής του αποδεσμεύεται αργά και απορροφάται ολοκληρωτικά.

8 καλά οικονομικά αποτελέσματα χάρη στο υψηλό σχετικό αποτέλεσμα (+ 10 μέχρι + 27% ανάλογα με τις εφαρμογές) και στο χαμηλότερο κόστος των εφαρμογών.

9 μεγάλη ομοιομορφία βολβών σε ευαίσθητες ποικιλίες όπως η Σπούντα με εφαρμογές Eutrofit..Οδηγίες χρήσεως στο Καρπούζι


βασική λίπανση:

Orgazot 50 kg/στρέμ. στην σειρά (η δράση του είναι άμεση και σταθερή, με διάρκεια 5-6 μήνες)

Μεταφύτευση: Eutrofit micro 0,5 % σε νερό για μπάνιο των φυτών πριν την φύτευση ή με πότισμα από πάνω αμέσως μετά το φύτεμα.

Διαφυλλικά: Eutrofit micro 0,5% (500 γρ./τον νερού) κάθε 10 μέρες μαζί και με τα φάρμακα

Ριζοπότισμα:

Eutrofit S 1-2 κλγ./στρέμμα κάθε 10 μέρες σε ριζοπότισμα.

Μετά το δέσιμο:

Eutrofit 5K 1 κλγ/στρέμμα κάθε 10 μέρες σε ριζοπότισμα.


Εμπειρία:

Καλύτερη εκκίνηση μετά την μεταφύτευση

Καλύτερη αντοχή του φυτού σε ασθένειες και έντομα του ριζικού συστήματος

Υψηλή ομοιομορφία και ποιότητα καρπών

Υψηλή ωρίμανση

Υψηλή αντοχή των καρπών στις ασθένειες, στις μεταφορές και στην συντήρηση


Εικόνα: Καρπουζιά με Eutrofit (αριστερά) στην μεταφύτευση και χωρίς (δεξιά) 20 ημέρες μετά από την εφαρμογή.Οδηγίες χρήσεως στο Σπαράγγι


Orgazot 15-20 kg/στρ. ως βασική λίπανση στην σειρά τον Οκτώβριο


Εutrofit micro ή microK 3 kg./τόνο νερού και με τα φάρμακα 2 εφαρμογές μια κάθε 20 μέρες από την Άνοιξη


EutrofitΚ 3 kg./τόνο νερού και με τα φάρμακα στο τέλος Ιουλίου ΑύγουστοςΕμπειρία:

Αύξηση στην παραγωγή (περίπου 10-20% )

Καλύτερο ριζικό σύστιμα

Βελτίωση της ποιότητας (μεγάλη διάμετρο)

Καλύτερη ισορροπία των φυτών και σταθερότητα στη παραγωγή.

Οδηγίες χρήσεως στις μεγάλες καλλιέργειες


Οδηγίες χρήσεως στη ΜΗΔΙΚΗ


ΕRGOPLANTS PK (0-15-7,5 + 2,5 Mg + 10 CaO)

- κόκκοι αργής αποδέσμευσης κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες βασική λίπανση σε μηδική με 10-20 κλγ./στρέμμα.

Eutrofit - 500-700 γρ./στρέμ. διαφυλλικό στα 15 εκατοστά μετά το πρώτο και το τρίτο χέριΕμπειρία σε αποτελέσματα με διαφυλλικό Eutrofit:

- αύξηση στην παραγωγή περίπου 20-30%

- αύξηση ποιότητας των αμινοξέων

- αύξηση των αντιοξειδωτικών ουσιών με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα γάλακτος και αύξηση της ημερήσιας παραγωγής του*
Οδηγίες χρήσεως στο ΒΑΜΒΑΚΙ

Orgazot S  - 10 kg/στρέμ. Στη σειρά στη σπορά,


Eutrofit S γρ./στρέμ. διαφυλλικό 2 φορές (στα 30 και 50 εκατοστά ύψος) ή 1 kg./στρέμ. στα 50 εκατοστά (συνδυάζεται με τα φυτοφάρμακα)
Εμπειρία σε αποτελέσματα:

Περίπου 15-20% αύξηση στην παραγωγή (κυρίως στο πρώτο μάζεμα),

Πρωιμότητα

Βελτίωση ποιότητας των ινών

Καλύτερη αντοχή στα στρες, ασθένειες και ξηρασία


Οδηγίες χρήσεως στο ρύζι


Orgazot S 10-15 kg/στρέμ. στο νερό (σε συνδιασμό με άλλα αζωτούχα λιπάσματα)


Eutrofit   500 γρ./στρέμ. 1 φορά στα 30 εκ. (μαζί με το ζιζανιοκτόνο σε συμβατική καλλιέργεια)


Εμπειρία:

- αντοχή στη σήψη του λαιμού

- καλή παραγωγή (αύξηση 10-15%)Οδηγίες χρήσεως στο φασόλι ξηρό και στη σόγια


Orgazot 4 kg/στρέμ. στη σειρά στη σπορά,


Eutrofit  500 1000 γρ./στρέμ. 1 φορά στα 10-15 εκ. και μία πριν την άνθηση (μαζί με το ζιζανιοκτόνο σε συμβατική καλλιέργεια)


Εμπειρία:
Οδηγίες χρήσεως στο σιτάρι


Orgazot 1-4 kg/στρέμ. στη σειρά στη σπορά,


Eutrofit  500 1000 γρ./στρέμ. 1 φορά μετά το τέλος του αδερφώματος (μαζί με το ζιζανιοκτόνο σε συμβατική καλλιέργεια)


Εμπειρία:

- αύξηση στην παραγωγή (περίπου 20-40%)

- βελτίωση στην ποιότητα (πρωτεΐνες, χρώμα, ειδικός βάρος).


Διαφυλλικές εφαρμογές με Eutrofit νωρίς στο αδέρφωμα δημιουργούν περισσότερους βλαστούς και περισσότερους σπόρους με μειωμένο ειδικό βάρος, αλλά περισσότερη παραγωγή.


Για απόδοση 700-800 κλγ./στρέμ. σιτάρι (εμπειρία στο αλώνισμα 2007) με υψηλή ποιότητα

Orgazot S 10-12 kg/στρέμ. στη σπορά

Εικόνες αριστερά σιτάρι βιολογικό ραντισμένο με Eutrofit και δεξιά σιτάρι όχι ραντισμένο από τα ίδια χωράφια μαζεμένα από 4 μ2 στο αγρόκτημα Παξεβάνη το 2005 στο Πόρτο Λάγος.


Οδηγίες χρήσεως στο Καλαμπόκι

Orgazot μικροκοκκώδες - 2-4 kg/στρέμ. Στη σειρά στη σπορά,


Eutrofit- 500γρ./στρέμ. διαφυλλικό 2 φορές (στα 30 και 50 εκατοστά ύψος) ή 1 kg./στρέμ. στα 50 εκατοστά (συνδυάζεται με τα φυτοφάρμακα)


Βασική λίπανση σε βιοκαλλιέργεια χωρίς άλλη πηγή αζώτου:

Orgazot S, 10-15 kg/στρέμ. στη σπορά


Εμπειρία σε αποτελέσματα:

- περίπου 15-20% αύξηση στην παραγωγή (σε σπόρο και ενσιρωμένο καλαμπόκι συμβατικό),

- αύξηση ποιότητας των αμινοξέων (σε εύπεπτη μεθειονίνη και λυσίνη στο ενσιρωμένο καλαμπόκι),*

- αύξηση αμύλου στο ενσιρωμένο καλαμπόκι (>6%), *

- αύξηση παραγωγής γάλακτος ανά κιλό ενσιρωμένου καλαμποκιού (>3,2%) *

- 13% μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση σε ενσιρωμένο καλαμπόκι,

- περισσότερη παραγωγή γάλακτος (0,9 λίτρα περισσότερο την ημέρα με την ίδια κατανάλωση καλαμποκιού; > 3 λίτρα λόγω της μεγαλύτερης ημερήσιας κατανάλωσης) *

- καλύτερη απόδοση σε τυρί (τα αυξημένα αμινοξέα δημιουργούνε περισσότερη κασεϊνη στο γάλα)

- αύξηση λιπαρών στο σπόρο καλαμποκιού (> 70%),

- οι κόκκοι καλαμποκιού παρουσιάζουν περισσότερη β-καροτίνη, έντονο χρώμα, περισσότερες πρωτεΐνες (μεθειονίνη, τριπτοφάνη, λυσίνη) και στην εκτροφή πουλερικών δημιουργεί αυγά με εντονότερο χρώμα.ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Χάραλντ Χ. Λετίτσι Mυστακίδου 14, 54250 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310313262 6979221718 - www.biosporos.gr e-mail: info@biosporos.gr

σελ. 14