Λίπανση με Eutrofit και Orgazot στην καλλιέργεια της πατάτας:

και οικολογικά και αποτελεσματικά!

 

Βιολογικά οργανικά λιπάσματα καν. ΕΕ 2092/91  

 

ΠΙΣΟ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

 

Δοσολογία

Βασική :  15 κλ/στρ. Orgazot S κοκκώδες συν τα λιπάσματα με άλλα στιχοία (με φώσφορο και κάλιο)

Σπορά :  4 κλ/στρ  μικροκοκκώδες Orgazot S στή σειρά

Τσάπισμα:  15 κλ/στρ.  Orgazot S

Ψεκασμός :  Eutrofit micro 3 φορές kai Eutrofit 3 φορές με 0.5 κλ/στρ. (σύνολο 3 κλ/στρ.)και μαζί με τα φάρμακα

   

Η χρήση αυτών των λιπασμάτων έδωσε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

1  – αύξηση της συγκομιδής (+ 10% μέχρι 27% ανάλογα με τις εφαρμογές)

2 -  μείωση της χρήσης του αζώτου (μέχρι 74 %)

3 -  αύξηση της δραστηριότητας όλων των στοιχείων (Ρ, Κ, κ.λπ....) λόγω της υψηλότερης παραγωγής από τα ίδια λιπάσματα.  

4 - υψηλότερη  ποιότητα συντήρησης ζωής της πατάτας λόγω του χαμηλότερου περιεχομένου σε άζωτο των βολβών.

5  – υψηλές αποδόσεις ανά μονάδα αζώτου σε σύνγριση με τα χημικά λιπάσματα (από 263(με τα χημικά) έως 576  κλγρ ( με Orgazoτ) της πατάτας ανά μονάδα του αζώτου που λιπαίνεται = +118%)

6 - χαμηλός  αντίκτυπος στο περιβάλλον χάρη στην πιό μικρή ποσότητα αζώτου, τη φυσικότερη μορφή του και το αργό είδος απελευθέρωσης, που επιτρέπουν  στη συγκομιδή να απορροφήσει το στοιχείο μειώνοντας τις απώλειες των στοιχείων .

7  – καλά οικονομικά αποτελέσματα χάρη στο υψηλό σχετικό αποτέλεσμα (+ 10 μέχρι + 27% ανάλογα με τις εφαρμογές) και στο χαμηλότερο κόστος των εφαρμογών. 

 

Eutrofit - 4% άζωτο – οργανικό υγρό λίπασμα, φυτοδιεγερτικό πλούσιο σε αμινοξέα και σίδηρο  

Eutrofit micro - 3,2% άζωτο, 2,5% κάλιο (K2O) – οργανικό υγρό λίπασμα, με ιχνοστστοιχεία, φυτοδιεγερτικό πλούσιο σε αμινοξέα και σίδηρο

Orgazot  -  14% άζωτο – κόκκοι και μικροκόκκοι αργής αποδέσμευσης, πλούσιο σε σίδηρο.

 

φωτογραφία 1 : ( Orgazot σε σειρά κατά την σπορά και στο τσάπισμα, Eutrofit ψεκασμένο όπως όλα 3 κλ./στρ)  ποικιλία Vivaldi

 

φωτογραφία 2: ( Orgazot μόνο σε σειρά κατά την σπορά, Eutrofit ψεκασμένο σε συνολική ποσότιτα με 3 κλ./στρ) ποικιλία Vivaldi

 

 

 

 

 

 

 

 

φωτογραφία 3: Roveredo Di Guà. Italia.  Ποίκ. HERMES στις 5 Αυγούστου 2003 – 4,8 τον/στρ. με 1 κλ./στρ. συνολικό Eutrofit  

 

 

 

 

back to Λιπάσματα

 

ΠΙΣΟ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ

 

Από Stradi Renzo Srl (Ιταλία): λιπασμάτα που παράγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Καν. ΕΕ. 1774/02 αριθ. εργοστ. 201/TRAS3 ) 

 

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ – Χάραλντ Χ. Λετίτσι – καπετάν Ντόγρα 32, 54352 Πυλαία (Θεσσαλονίκης), τηλ. 2310313262 – 6979221718 - www.biosporos.gr

  e-mail: info@biosporos.gr