Λίπανση οικολογική υψηλής απόδοσης: οι τελευταίες εμπειρίες με το Eutrofit και το Orgazot σε Ελλάδα και Ιταλία

Του Harald Letizi (γεωπόνος)

back to Eutrofit:

Εισαγωγή. Η λίπανση είναι μια πρακτική η οποία περνάει μέσω του εδάφους και συχνά ’’ενοχλεί’’ τις βιολογικές δραστηριότητες του τελευταίου, εμποδίζοντάς το να αποδόσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Τα φυσικά λιπάσματα Orgazot και Eutrofit μελετήθηκαν και χρησιμοποίηθηκαν σε πειράματα βελτιστοποίησης της ικανότητας  του εδάφους να τροφοδοτεί τις καλλιέργειες, χάρη στην δραστηριότητα των μικροοργανισμών του εδάφους. Οι συνεργασίες μικροοργανισμός – ρίζα είναι καλύτερες όταν δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα και διαλυτά στοιχεία σε υψηλές δόσεις.

Η διαφυλλική λίπανση με Eutrofit συμβάλλει στην αύξηση της φωτοσύνθεσης και όλων των δραστηριοτήτων ανάπτυξης των φυτών, μέχρι την ρίζα, χάρη στο πλόυτο του σε ευγενή αμινοξέα (σε μορφή πεπτιδίων που δεν έχουν καυστική επίδραση) και σίδηρο. Το κοκκώδες λίπασμα Orgazot απελευθερώνει αργά άζωτο (14% του περιεχομένου), σίδηρο και άλλα στοιχεία τροφοδοτώντας την μικροβιακή δραστηριότητα του εδάφους με ισορροπημένο και πλεονεκτικό τρόπο για τις ρίζες.

Οι εμπειρίες με τα δύο λιπάσματα δείχνουν ότι το οργανικό άζωτο του Orgazot είναι περισσότερο δραστήριο από το μεταλλικό. Η ικανότητα του Eutrofit να ενεργοποιεί, οδηγεί σε άριστα αποτελέσματα με χαμηλές δόσεις του λιπάσματος.

 

Αμπέλι. Το αμπέλι ευνοείται από τις διαφυλλικές εφαρμογές με Eutrofit συνδυασμένο με τα αντιπαρασσιτικά (και αυτά που η σύνθεσή τους έχει ως βάση το χαλκό) ξεκινώντας πριν την άνθηση. Είναι χρήσιμες τρεις εφαρμογές των 500 g/στρέμμα για να επιτευχθούν μεγάλα τσαμπιά επιμήκη και αεράτα. Αυτό είναι πολύ χρησιμό σε ποικιλία με μεγάλο τσαμπί πολύ “κλειστό” για να υπάρχει μεγαλύτερη κυκλοφορία αέρα ανάμεσα στις ρώγες και μικρότερος κίνδυνος ασθενειών λόγω μυκήτων. Η εφαρμογή ευνοεί στο να υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή. Δύο – τρεις εφαρμογές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού είναι χρήσιμες για να αυξηθεί η περιεκτικότητα σε σάκχαρα και άρωμα των ρωγών. Συνολικά προβλέπεται να εφαρμοστούν 3-3,5 kg/στρέμμα με Eutrofit ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Επιπλέον μεγάλα πλεονεκτήματα έχουμε και στην καταπολέμηση της ίσκας, χάρη στην ανανέωση του δέντρου που επέρχεται. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς ευρωπαϊκούς οίκους οινοποιίας χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν επιτυχώς εδώ και χρόνια.

Στη βιολογική γεωργία παρήχθησαν 1400 kg/στρέμμα σταφυλιού Γκρενάς ρουζ  εφαρμόζοντας μόνο Eutrofit, χωρίς άλλη λίπανση.

Οι δόσεις του Orgazot που συνίστανται είναι 100-150 kg/στρέμμα.

 

Ελιά. Η ελιά έχει πολλά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή με Eutrofit.ξεκινώντας από την ανάπτυξη νέων βλαστών στην άνοιξη, αναπτύσσοντας άνθη καλά αναπτυγμένα, βελτιώνοντας το δέσιμο (εφαρμογή κατά την άνθηση) και μειώνοντας την καρπόπτωση (εφαρμογή στον καρπό όταν έχει μέγεθος ενός κόκκου πιπεριού).

Στις ελιές Χαλκιδικής είχαμε μέχρι και 60% περισσότερη παραγωγή χάρη στο καλύτερο δέσιμο που επιτεύχθηκε, σε μια χρονιά που το δέσιμο δεν ήταν καθόλου καλό (2003). Οι καρποί δεν υπέστησαν μείωση του μεγέθους τους. Ήταν πιο ώριμοι και η συλλογή τους ήταν πιο εύκολη (πράσινες επιτραπέζιες ελίες) στο μέρος που έγινε εφαρμογή με το Eutrofit. Το κυκλοκόνιο και τα ακάρεα δεν αναπτύχθηκαν στο μέρος που είχε γίνει εφαρμογή. Ωφέλιμες επιδράσεις στην ποιότητα του λαδιού είχαμε στην Ιταλία το 2001, χάρη στην καλύτερη ωρίμανση των καρπών και την καλύτερη ποιότητα αυτών.

Το άζωτο που περιέχεται στο Orgazot έδειξε δραστηριότητα σχεδόν 5 φορές ανώτερη σε σχέση με το ουρικό άζωτο, επιτρέποντας μείωση των δόσεων του αζώτου ανά δέντρο.

Οι εφαρμογές με το Eutrofit συνιστώνται γύρω στην άνθηση (πριν, κατά τη διάρκεια, μετά) και άλλες μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, χρησιμοποιώντας συνολικά 2-2,5 kg/στρέμμα.

Η συνιστώμενη λίπανση με το Orgazot είναι 1-2 kg/δέντρο και μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της ρίζας του δέντρου, ιδιαίτερα στην βιολογική γεωργία.

 

Βιομηχανική ντομάτα. Το Eutrofit έδωσε άριστα αποτελέσματα παραγωγής στη βιομηχανική ντομάτα συμβατικής καλλιέργειας στη Λάρισα το 2003. Οι αριθμοί της παραγωγής ήταν μεταξύ 30 και 50% ανώτεροι σε σχέση με το τμήμα του χωραφιού που δεν είχε υποστεί λίπανση με Eutrofit και οι καρποί είχαν πιο ομοιογενή ωρίμανση. Η εφαρμογή του λιπάσματος ξεκινάει από το φυτώριο, και ειδικότερα με μία εφαρμογή του 1% πριν την μεταφύτευση στο χωράφι. Οι άλλες εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν με δόσεις των 500 g/στρέμμα για πέντε ή έξι φορές σε συνδυασμό με τις συνήθεις εφαρμογές των φυτοφαρμάκων.

Η χρήση του Orgazot γίνεται και στη σειρά της μεταφύτευσης με 5 kg/στρέμμα και με άλλα 30 kg/στρέμμα στο τσάπισμα (ιδιαίτερα στην βιολογική γεωργία).

 

Πατάτα. Στην πατάτα συμβατικής καλλιέργειας στην Ιταλία έγινε πείραμα σύγκρισης στην ανοιξιάτικη λίπανση, μεταξύ της θειϊκής αμμωνίας (50 kg/στρέμμα) και Orgazot (20 kg/στρέμμα + 2 kg/στρέμμα στη σπορά). Με το Orgazot σημειώθηκαν παραγωγές μέχρι και 27% ανώτερες παρόλου που οι ποσότητες του αζώτου ανά στρέμμα ήταν κατώτερες. Όλες οι καλλιέργειες της πατάτας επιπλέον υπέστησαν λίπανση 5-6 φορές με το Eutrofit, συνολικά 3 kg/στρέμμα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δημητριακά. Η σποροκάλυψη με ένα διάλυμα του Eutrofit βελτιώνει την βλαστική ικανότητα  των σπόρων όλων των καλλιεργειών, δίνοντας φυτά σχεδόν 10% πιο αναπτυγμένα ομοιογενώς στα φύλλα και στις ρίζες.

Στο σκληρό συμβατικό σιτάρι είχαμε ως αποτέλεσμα 22% περισσότερη παραγωγή, διατηρώντας την ίδια ποιότητα με 1 kg/στρέμμα  Eutrofit και σποροκάλυψη με  Eutrofit (Λάρισα).

Στο μαλακό βιολογικό σιτάρι σε περιοχή ύψους άνω των 400 μέτρων της Ιταλίας (Maiolo), είχαμε παραγωγή 350 kg/στρέμμα σε σχέση με τα 100-150 του συμβατικού σιταριού στην ίδια περιοχή. Το χωράφι είχε λιπανθεί με Eutrofit 600 gr/στρέμμα στη φάση της ταχείας ανάπτυξης πριν την εμφάνιση σταχυού και δεν είχε χρησιμοποιηθεί άλλο λίπασμα. Το χωράφι καλλιεργούνταν για τριτή φορά με δημητριακά.

 Το συμβατικό καλαμπόκι που έχει υποστεί σποροκάλυψη με Eutrofit και έχει λιπανθεί κατά τη σπορά στη σειρά με Orgazot (3 kg/στρέμμα), έδωσε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη σποροκάλυψη με φυτοφάρμακα σε πειραματικές δοκιμές στη Βόρεια Ιταλία το 2003.

Οι διαφυλλικές δοκιμές με Eutrofit (1-2 kg/στρέμμα) βελτιώνουν την περιεκτικότητα σε τρυπτοφάνη στο καλαμπόκι και την σχέση σπόρος/μάζα.

 

Βαμβάκι. Στο βαμβάκι στη Λάρισα το 2002 είχαμε παραγωγή σχεδόν 15% περισσότερο, με σποροκάλυψη και διαφυλλικές εφαρμογές της τάξης συνολικά του1,8 kg/στρέμμα. Η ποιότητα επιπλέον ήταν καλύτερη σε όρους μήκους της ίνας, φωτεινότητα, λευκότητα, σκληρότητα της ίνας. Οι κάψουλες εμφανίζονταν πιο ανοιχτές και στεγνές, αποδεικνύοντας ικανότητα πρόωρης ωρίμανσης.

 

Μήλο. Σε καλλιέργειες μήλου στην Καστοριά και στη Νάουσα είχαμε άριστα αποτελέσματα διάστασης των μήλων, μορφή επιμήκης, ομοιογένεια των καρπών. Οι εφαρμογές στην άνθηση και όταν ο καρπός είναι ακόμα πολύ μικρός, επιβεβαίωσαν την θετική εμπειρία στην Ιταλία τα τελευταία δέκα έτη. Άριστες απαντήσεις είχαμε και στο χρώμα (με εφαρμογές στο καλοκαίρι) και στην αντιμετώπιση των τραυμάτων από το χαλάζι. Σε περίπτωση χαλαζιού, πράγματι είναι χρήσιμη η άμεση εφαρμογή με Eutrofit 700 gr/στρέμμα.

 

Αποτελέσματα. Η έννοια τη λίπανσης άλλαξε με τη χρήση λιπασμάτων τα οποία δραστηριοποιούν την φυσιολογία όπως το Eutrofit και το Orgazot. Αυτό δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης καλλιεργειών πιο παραγωγικών με λιγότερα λιπάσματα συνολικά ή μεγαλύτερη παραγωγή με άλλα συμβατικά λιπάσματα. Αυτό είναι χρήσιμο και στην βιολογική και στην συμβατική γεωργία από την άποψη της διαφοράς κόστους και κέρδους της καλλιέργειας προς όφελος του αγρότη.

back to Eutrofit: